Špecializované neurologické centrum

   

Zameranie:

  Prevencia a liečba cerebrovaskulárnych ochorení (mozgové krvácanie, mozgový infarkt)

  Vertebrogénne ochorenia (bolesti v krížoch, hrudnej a krčnej chrbtici)

  Akútne a chronické bolesti (pooperačné, poúrazové)

  Bolesti hlavy (migréna, tenzné bolesti)

  Epilepsie, parkinsonizmus, skleróza multiplex

  Demencie (poruchy pamäte, orientácie, koncentrácie)

  Poruchy spánku

  Komplexné neurologické vyšetrenie

  Rehabilitácia


A.  Preventívne neurologické vyšetrenie s osobitným zameraním na cerebrovaskulárne ochorenia

B.  Superkonziliárna ambulantná neurologická starostlivosť pre:

-     cerebrovaskulárne ochorenia

-     demencie

-     bolesti hlavy a iné chronické bolesti

-     demyelinizačné ochorenia

-     epilepsie

-     parkinsonovú chorobu