Špecializované neurologické centrum
Neštatne zdravotnícke zariadenie
Gorkého 1, 811 01 Bratislava
e-mail: sanicon@host.sk

Tel.: 02 / 544 36 411

Kde nás nájdete: V Bratislave v centre mesta pri Slovenskom národnom divadle vo vchode do pasáže Rybárska brána.
Doprava: Električky číslo 1,4,11,12 a autobusy spod mosta SNP.
Parkovanie: Garáž Alexia, Palackého 1